AVG: nog maar een klein jaar!

Over iets minder dan een jaar - met ingang van 25 mei 2018 - wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing en neemt zo de plaats in van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt – en dat doen verhuurders in ruime mate, van de gegevens van hun huurders tot personeelsgegevens.

shutterstock-430515586-klein.jpg

De bescherming van persoonsgegevens verandert op meerdere punten. Zo worden de rechten van betrokkenen versterkt en uitgebreid. Zo kunnen betrokkenen onder omstandigheden om verwijdering van hun gegevens verzoeken en kunnen zij onder voorwaarden het recht op dataportabiliteit ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke inroepen.

Los van de versterking van de rechten van betrokkenen, zullen verwerkingsverantwoordelijken ook met andere wijzigingen rekening moeten houden. Zo vervalt bijvoorbeeld de plicht om verwerkingen te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar daar staat tegenover dat verwerkingsverantwoordelijken zelf moeten kunnen aantonen dat zij aan de regels van de AVG voldoen. De daaruit voortvloeiende documentatieplicht vergt de nodige administratieve inspanning. Verder zullen bewerkersovereenkomsten (onder de AVG verwerkersovereenkomst genoemd) aangescherpt moeten worden omdat de AVG hier meer eisen aan stelt dan de Wbp.

Bent u al helemaal klaar voor de AVG?
Als u hier vragen over heeft of advies over wilt inwinnen kunt u contact opnemen met mr. Rogier Goeman.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten