Cursus Omgevingsrecht bij nieuwbouw en transformatie

Aedes, Kjenning en VBTM hebben de krachten gebundeld in de Bouwrecht Academie om u de beste opleidingen op het gebied van bouwrecht te kunnen bieden. Sinds kort is aan het bestaande aanbod de cursus omgevingsrecht bij nieuwbouw en transformatie toegevoegd.

shutterstock-120120364.jpg

Bij nieuwbouw en transformatie van vastgoed speelt de omgeving een belangrijke rol. Zo zijn er allerlei omgevingsfactoren waarmee rekening gehouden moet worden. Denk daarbij aan verkeer en parkeren, een eventuele monumentenstatus maar ook de flora en fauna. Hiervoor gelden specifieke regels waaraan voldaan moet worden. Ook speelt het bestemmingsplan een rol en is voor bepaalde ingrepen een omgevingsvergunning nodig.

De cursus omgevingsrecht bij nieuwbouw en transformatie geeft inzicht in de werking van bestemmingsplannen en de omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen bij nieuwbouw en transformatie. Daarbij wordt ook een doorkijk gegeven naar de in voorbereiding zijnde nieuwe Omgevingswet.

Data

De cursus omgevingsrecht bij nieuwbouw en transformatie wordt gegeven op de volgende data:

  • 6 juli 2017 (regio Utrecht)
  • 19 oktober 2017 (regio Utrecht)

Klik hier voor inschrijven en meer informatie.

De cursus kan ook incompany worden gegeven. Neem in dat geval contact op met VBTM via info@vbtm.nl

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten