Pieter Kok

Advocaat

Rechtsgebieden

Expertise

 • Bestemmingsplanprocedures
 • (Omgevings)vergunningen
 • Samenwerkingsconstructies (PPS)
 • Juridische aspecten monumenten
 • Projectontwikkeling
 • Huurrecht bedrijfsruimte
 • Burenrecht
 • Koop- verkoop onroerend goed

Opleiding

 • Rechten – Universiteit van Utrecht (afgerond in 2002)
 • Specialisatieopleiding Publiekrechtelijk bouwrecht – Instituut voor Bouwrecht
 • Specialisatieopleiding Privaatrechtelijk bouwrecht – Instituut voor Bouwrecht
 • Post doctorale studie Ruimtelijke ordenings- en milieurecht - Grotius Academie

Over Pieter

Na zijn afstuderen is Pieter in dienst getreden bij VBTM en zich bezig gaan houden met het huurrecht bedrijfsruimte en het omgevingsrecht. Begin 2008 heeft Pieter de overstap gemaakt naar Corio (thans Klépierre). Daar is hij als advocaat fulltime betrokken geweest bij de herontwikkeling van winkelcentrum Hoog Catharijne; onderdeel van het grootste binnenstedelijke herontwikkelingsproject van Nederland. Bij dat project heeft Pieter ruime kennis en ervaring opgedaan op nagenoeg alle gebieden van het vastgoedrecht, waaronder het huurrecht bedrijfsruimte, de uitgifte van gronden in erfpacht, samenwerkings- en aannemingsovereenkomsten, Vve constructies, fiscale vraagstukken en de omgang met monumenten. Pieter heeft daar ook ruime praktijkervaring opgedaan met betrekking tot (het voorbereiden van) bestemmingsplannen en het verkrijgen en verdedigen van (omgevings)vergunningen.

Sinds 1 oktober 2010 is Pieter weer terug bij VBTM. Als één van de specialisten van VBTM voert hij een vastgoedpraktijk met een focus op het omgevingsrecht, het huurrecht bedrijfsruimte en het algemene vastgoedrecht.

Pieter is als gastdocent Omgevingsrecht betrokken bij de masterclass bouwrecht van de Universiteit Utrecht. Daarnaast geeft Pieter regelmatig cursussen op zijn vakgebieden en is hij lid van de Vereniging van Bouwrechtadvocaten.

Naast zijn praktijk vormt Pieter samen met Hans van Doesburg het dagelijks bestuur van VBTM Advocaten.

Pieter Kok heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Omgevingsrecht (milieurecht, natuurbeschermingsrecht, ruimtelijk bestuursrecht)
- Vastgoedrecht (bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden en erfpacht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.

Relevante nieuwsberichten