De opslag van lachgas in een huurwoning, is het gevaarlijk en is het te verbieden?

Wij durven wel te stellen dat het recreatief gebruik van lachgas sinds vorig jaar ‘booming’ is. Wekelijks berichten de media over het gebruik van en de ontzettend lucratieve handel in lachgas. In de grote steden rijden jonge succesvolle ondernemers in de nachtelijke uren met scooters en bakfietsen vol handelswaar rond, klaar om toeristen en uitgaand publiek van een dosis lachgas te voorzien. Begin augustus is zelfs de eerste officiële lachgaswinkel van Nederland geopend.

190813-afbeelding-sh-wk.jpg

Lachgas wordt geregeld opgeslagen in huurwoningen. Wij krijgen zo nu en dan de vraag wat een verhuurder daarmee aan moet, of het gevaarlijk is en of zij het kunnen verbieden. Een recente kwestie van een verhuurder (waarover wij hebben geadviseerd) heeft ons doen besluiten om over dit fenomeen een blog te schrijven. In de betreffende kwestie hebben de politie en de gemeente in een huurwoning een zeer grote hoeveelheid lachgas (meerdere gastanks met in totaal ≥ 250 liter), ballonnen, bedrijfsadministratie en andere attributen aangetroffen.

Wat is lachgas en hoe wordt het gebruikt?

Distikstofoxide (N2O) – in de volksmond: lachgas – is van oorsprong een narcosemiddel en pijnstiller, maar wordt al geruime tijd ook recreatief gebruikt. Lachgas wordt in een ballon gespoten, waarna het gas door de gebruiker wordt geïnhaleerd door in en uit de ballon te ademen. Het Trimbos-Instituut schrijft over het effect van lachgas dat het inhaleren voor een korte en (soms) sterke roes zorgt, waarbij vaak de gebruiker de omgeving anders gaat zien en geluiden anders gaan klinken. Iemand kan lacherig worden, vandaar de naam ‘lach’ gas.1 Inmiddels hebben diverse instellingen en medische specialisten hun zorgen geuit over het recreatief gebruik van lachgas.2 De handel in lachgas is strafrechtelijk niet verboden (hierover later meer) en voor een handeltje of eigen gebruik is maar weinig nodig.

Is de opslag van lachgas gevaarlijk en zo ja, kunnen wij dit verbieden?

In deze blog focussen wij ons op de huurrechtelijke aspecten ten aanzien van de opslag en handel van lachgas in een huurwoning. Welnu, is de opslag van lachgas in een huurwoning gevaarlijk? Lachgas is een oxiderend gas. Dat betekent dat het gas – net als zuurstof, maar dan veel krachtiger – brand kan veroorzaken en verbranding van brandbare stoffen kan versterken. Bovendien bevatten de gasflessen en patronen gas onder druk en deze kunnen bij verwarming ontploffen. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid lachgas (≥ 50 liter) levert strijd op met het Bouwbesluit 2012 (artikel 7.6). Wij sluiten dan ook aan bij het Bouwbesluit 2012 in die zin dat wij van mening zijn de opslag van een grote hoeveelheid lachgas in een huurwoning gevaarzetting oplevert en daardoor tevens leidt tot slecht huurderschap. Naast gevaarzetting kan er ook nog sprake zijn van verboden bedrijfsmatig handelen of het veroorzaken van overlast voor de directe woonomgeving. Bovendien zijn aan de opslag van gevaarlijke gassen strenge voorwaarden verbonden. Schendt een huurder die, dan levert dat strijd op met o.a. bestuursrechtelijke- en milieurechtelijke regelgeving.

Is de opslag van lachgas in een woning ook strafbaar? Nee. Lachgas is in juli 2016 van de Geneesmiddelenwet gehaald en valt momenteel onder de Warenwet. Gevolg daarvan is dat lachgas vrij verkrijgbaar is. Dat de aanwezigheid van lachgas in een huurwoning eventueel strafrechtelijk door de beugel kan, laat onverlet dat dit in een huurrechtelijke relatie een tekortkoming kan opleveren – zoals in het voorbeeld van de onlangs aangetroffen ≥ 250 liter – die ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning met zich mee kan brengen.

Wilt u hierover nader advies, dan kunt u contact opnemen met Wouter Kempe en Sander van Heertum.

____________________________________________________

1 Bron: https://www.drugsinfo.nl/publiek/drugs-abc/middel/?id=114

2 Waaronder revalidatiearts dhr. dr. C.A.J. Smit.Waaronder revalidatiearts dhr. dr. C.A.J. Smit.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten