De verhuiskostenvergoeding bij renovatie

Op grond van de wet heeft een huurder recht op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten als hij vanwege sloop- of renovatiewerkzaamheden (tijdelijk) moet verhuizen. Voor huurders van zelfstandige woonruimte, woonwagens en standplaatsen geldt een wettelijk vastgestelde minimumbijdrage die jaarlijks vóór 1 maart wordt geïndexeerd. Met ingang van 28 februari 2021 geldt als minimumbijdrage een bedrag van € 6.334,-.

shutterstock-1343796404.jpg

Heeft een huurder recht op een verhuiskostenvergoeding?

Verduurzaming van woningen staat hoog op de politieke agenda en heeft ook prioriteit bij veel woningcorporaties. Verduurzaming is denkbaar in allerlei variaties. Vaak maken verduurzamingsmaatregelen onderdeel uit van een totaalpakket, waarbij de verhuurder ook direct andere zaken aanpakt in de woning. Heeft een huurder dan recht op de verhuiskostenvergoeding? Belangrijke vragen die hiervoor beantwoord moeten worden zijn onder meer:

  • Zijn de uit te voeren werkzaamheden dringende werkzaamheden of renovatiewerkzaamheden? Met andere woorden, gaat het om vervanging van ‘oud voor nieuw’ of leiden de werkzaamheden tot een geriefsverbetering?
  • Of is er sprake van een combinatie van dringende werkzaamheden en renovatiewerkzaamheden?
  • Is er sprake van een noodzaak tot verhuizing? Daarbij kunnen ook bijzondere persoonlijke omstandigheden van de huurder een rol spelen, zoals zijn gezondheidssituatie;
  • En als er sprake is van een noodzaak tot verhuizing, is die noodzaak dan het gevolg van renovatiewerkzaamheden of van dringende(onderhouds)werkzaamheden? Alleen als de noodzaak tot verhuizing ligt in renovatiewerkzaamheden heeft een huurder recht op een verhuiskostenvergoeding;
  • En tot slot; is er sprake van een verhuizing? In een eerder stukje op onze website van 18 december 2018 berichtte mijn collega Rick van Yperen al dat uit diverse uitspraken van de rechtbanken Midden-Nederland en Rotterdam volgde dat verhuizing naar een ingerichte logeerwoning niet wordt gezien als een verhuizing en de huurder dan geen recht had op de verhuiskostenvergoeding. Ook daarna zijn er uitspraken gewezen, waaronder twee recente arresten van het Hof Den Haag en Hof Arnhem-Leeuwaarden, waarin dit oordeel wordt bevestigd.

Kortom, om te weten of een huurder recht heeft op een verhuiskostenvergoeding moeten diverse vragen worden beantwoord en die beantwoording is lang niet altijd makkelijk. Wij kunnen verhuurders hierbij helpen. U kunt hiervoor contact opnemen met Tanja de Nijs of één van onze andere huurrechtspecialisten.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten