Tanja de Nijs

Advocaat

Rechtsgebieden

Expertise

  • Huur(prijzen)recht woonruimte
  • Huurdersparticipatie (Wet op het overleg huurders verhuurder)
  • Wonen en Zorg
  • Burenrecht
  • Woonfraude
  • Herstructurering, sloop, renovatie

Opleiding

  • Rechten, Erasmus Universiteit Rotterdam (afgestudeerd in 2004)
  • Specialisatieopleiding Vereniging van Huurrecht Advocaten

Over Tanja

Tanja de Nijs heeft haar rechtenstudie gevolgd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is in 2004 afgestudeerd. Zij is hierna in dienst getreden bij VBTM-advocaten, waar zij een uitgebreide proces- en adviespraktijk had op het gebied van huurrecht woon- en bedrijfsruimte en het algemeen verbintenissenrecht. Eind 2018 heeft zij haar kennis verbreed buiten de advocatuur bij een schade-expertisebureau, waar zij werkzaam was als schade-expert en manager van de afdeling Aansprakelijkheid & CAR. Sinds 1 februari 2021 is Tanja weer werkzaam bij VBTM, waar zij zich wederom bezighoudt met het adviseren en procederen in het kader van grootschalige herstructureringsprojecten, overlast, onderhuur, bewonersparticipatie, renovaties en huurprijzen/servicekosten. Ook treedt zij op als docente in cursussen huurrecht.

Tanja de Nijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Relevante nieuwsberichten