Lachgasverkoper moet woning verlaten volgens de kortgedingrechter

Onlangs bespraken wij in een weblog of de opslag van lachgas in een huurwoning gevaarlijk is en of het door verhuurders is te verbieden. 

191009-stukje-sh-lachgas.jpg

De opslag in en verkoop vanuit een huurwoning was ook onderwerp van geschil in een recent gevoerd kort geding, waarbij VBTM Advocaten namens een woningcorporatie vorderde dat de huurder zijn woning diende te ontruimen. Vandaag oordeelde de kortgedingrechter inderdaad dat de huurder zijn woning dient te verlaten (klik hier voor het vonnis). Wat was er aan de hand?

In de desbetreffende woning was onder andere 251 liter lachgas aangetroffen verdeeld over 11 gasflessen. Tevens vond er handel plaats van datzelfde gas vanuit de woning, terwijl dat eveneens gepaard ging met overlast. Omwonenden hadden hierover veelvuldig geklaagd bij zowel de politie als de corporatie zelf en gaven aan zich niet veilig te voelen. Deze feiten waren voor de verhuurder aanleiding om aan de kortgedingrechter toestemming te vragen om de woning van huurder te mogen ontruimen.

Naar het oordeel van de kantonrechter staat voldoende vast dat de huurder vanuit zijn woning bedrijfsmatig lachgas heeft verkocht, dat hij de bestemming van het gehuurde hiermee (gedeeltelijk) heeft gewijzigd, dat hij door deze handel overlast heeft veroorzaakt aan omwonenden en dat hij gevaarlijke stoffen (namelijk grote hoeveelheden lachgas) in zijn woning heeft opgeslagen en hiermee gevaarzettend heeft gehandeld. De kantonrechter volgde de stelling van de woningcorporatie dat huurder ernstig tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst. De huurder dient zijn huurwoning binnen 14 dagen te verlaten.

Kortom: ook al is lachgas strafrechtelijk niet verboden, de opslag en handel daarin kan voor verhuurders reden zijn om op te treden tegen haar huurders. Voor wat betreft de mogelijkheden daartoe en eventueel nader advies over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Sander van Heertum en Wouter Kempe.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten