Modelreglement voor sloop, renovatie en groot onderhoud

VBTM Advocaten heeft in opdracht van Aedes een modelreglement opgesteld voor sloop, renovatie en groot onderhoud.

modelreglement-voor-sloop-renovatie-en-groot-onderhoud.jpg

Op grond van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht een dergelijk reglement op te stellen, in samenspraak met gemeente en huurders. Het door ons voor Aedes opgestelde document voorziet woningcorporaties van een model dat de belangrijkste zaken regelt. Noodzakelijkerwijs is dit een algemeen model. Voor afzonderlijke projecten waarbij sloop, renovatie of groot onderhoud plaats vindt zullen nog specifieke voor dat project geldende regels moeten worden opgesteld.

Indien u vragen heeft hierover, bijvoorbeeld over het overleg met gemeente en huurders over de vaststelling van het reglement, of over de uitwerking voor specifieke projecten, kunt u contact opnemen met mr. Rogier Goeman.

Het modelreglement kunt u hier vinden: http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurrecht/aedes-publiceert-modelreglement-sloop--renovatie-e.xml

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten