Nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingsprocedures vastgesteld

De Europese Commissie heeft op 19 december 2017 de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 bekendgemaakt. De drempelbedragen zijn verhoogd ten opzichte van de  drempelbedragen die golden tot 31 december 2017.

shutterstock-103062545.jpg

Wat zijn drempelbedragen?

In de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn drempelwaarden (drempelbedragen) vastgesteld. Een overheidsopdracht waarvan de geraamde waarde evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag moet door aanbestedende diensten verplicht Europees worden aanbesteed overeenkomstig de Europese aanbestedingsrichtlijnen die in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd in (deel 2 en 3 van) de Aanbestedingswet 2012.

De Europese Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelbedragen vast. Voor verschillende soorten overheidsopdrachten en verschillende soorten aanbestedende diensten c.q. speciale sectorbedrijven gelden specifieke drempelbedragen (zie onderstaande tabel).

Voor toepassing van deel 2 en deel 3 van de Aanbestedingswet 2012 is vereist dat de geraamde waarde van de opdracht – exclusief omzetbelasting – het toepasselijke drempelbedrag overschrijdt.

Drempelbedragen1 januari 2018 tot en met 31 december 2019

Klassieke sectoren (Richtlijn 2014/24/EU):

opdrachten voor werken: € 5.548.000,00

opdrachten voor leveringen en diensten van de Rijksoverheid: € 144.000,00

opdrachten voor leveringen en diensten van andere aanbesteders: € 221.000,00

Speciale sectoren (Richtlijn 2014/23/EU):

opdrachten voor werken: € 5.548.000,00

opdrachten voor leveringen en diensten:  € 443.000,00

Let op: alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Voor informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met  Onno Molders.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten