Nieuwe stap richting Omgevingswet

De Nederlandse Rijksoverheid werkt zoals bekend aan een nieuwe Omgevingswet waarin de huidige wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving wordt geïntegreerd. Deze Omgevingswet wordt nader uitgewerkt in lagere regelgeving. Dat gebeurt in een viertal besluiten, Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) genoemd.

180905-pk-omgevingswet.jpg

Te weten het:

  • Omgevingsbesluit;
  • Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL);
  • Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL);
  • Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).

Kort gezegd zijn in het Omgevingsbesluit de meer algemene en procedurele regels opgenomen. In het BKL zijn regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden opgenomen. In het BAL zijn regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving opgenomen en in het BBL zijn de technische regels en de regels omtrent brandveiligheidopgenomen.

Afgelopen vrijdag 31 augustus 2018 zijn de bovenstaande vier AMvB’s gepubliceerd in het Staatsblad. Daarmee is invulling gegeven aan een belangrijk deel van het ‘huis’ van de Omgevingswet en is weer een belangrijke stap gezet naar de inwerkingtreding daarvan. Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2021 in werking treden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Kok.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten