Tweede Kamer stemt voor afschaffing marktverkenning

Sinds 1 januari 2021 was het voor woningcorporaties niet nodig om voorafgaande toestemming te vragen aan de minister (lees: Aw) voor het uitvoeren van niet-DAEB activiteiten. Dat was het resultaat van een tijdelijke opschorting van art. 44c van de Woningwet, waarin tot die datum vastgelegd was dat die voorafgaande toestemming vereist was.

tweedekamer.jpg

De tijdelijke opschorting van art. 44c Woningwet gold voor 3 jaar, en zou dus weer vervallen per aankomende 1 januari 2024. Dan zou (een iets gewijzigde versie van) art. 44c weer in werking treden.

Het lag in de bedoeling van de regering om deze periode van opschorting te verlengen. Met het wetvoorstel 36 400 (Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning) was het de bedoeling de opschorting met anderhalf jaar te verlengen van 1 januari 2024 tot 1 juli 2025.

Tijdens de stemming in de Tweede Kamer, gisteren 24 oktober 2023, stemde de Tweede Kamer evenwel in met een amendement op dat wetvoorstel, waarmee de marktverkenning niet opgeschort, maar definitief afgeschaft wordt. Slechts VVD, PVV, BBB en Groep Van Haga stemden tegen dit amendement. Het aangepaste voorstel moet nog door de Eerste Kamer aangenomen worden, nu onder de noemer ‘Wijziging van de Woningwet in verband met afschaffing van de marktverkenning’. Als de partijen daar net zo stemmen als in de Tweede Kamer, is er ook daar een meerderheid voor het afschaffen van de voorafgaande goedkeuring voor niet-DAEB activiteiten.

VBTM pleit al langere tijd voor het afschaffen van de markttoets. Het is goed nieuws dat in ieder geval de Tweede Kamer hier nu ook voor stemt. Definitieve afschaffing geeft duidelijkheid en verlaagt de drempel voor het investeren in middenhuur of (sociale) koop.

Voor goede orde: dat geen voorafgaande toestemming nodig is voor niet-DAEB activiteiten, betekent niet dat alles zomaar kan. Los van de beperkingen die het gebied van de volkshuisvesting met zich meebrengt, gelden verschillende specifieke beperkingen voor verschillende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de kleinschaligheidseis voor BOG, of de eis dat die op de wijk of buurt gericht moet zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u altijd contact opnemen met Rogier Goeman.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten