Update Wet maatregelen middenhuur: uitstel

Begin december schreef ik op deze plaats over de Wet maatregelen middenhuur. Deze brengt wijzigingen aan in de Woningwet die afgelopen 1 januari 2020 in werking zouden treden. Kent u die mop van die wetswijziging? Nou, die kwam niet – nog niet.

181214-afbeelding-mo-opiumwet.jpg

Vlak voor de kerstvakantie publiceerde de Minister een besluit, waarmee de inwerkingtreding van het deel van de Wet maatregelen middenhuur dat wijzigingen aanbrengt in de Woningwet per 1 januari 2020 geschrapt is. Uit de toelichting blijkt de reden: de wijzigingen in de Woningwet vereisen een aanpassing van het BTIV. Deze voorgestelde aanpassing is op 25 september 2019 aan beide Kamers voorgelegd, maar het is niet gelukt deze behandeling vóór 1 januari 2020 af te ronden. Daarmee was het niet mogelijk de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2020 te halen en is inwerkingtreding uitgesteld.

Hoe nu verder?

Het enige dat zeker is, is dat de wijzigingen in de Woningwet per 1 januari 2020 niet zijn doorgegaan. Een nieuwe datum is evenwel niet gegeven, dus wanneer de wet wél in werking treedt is thans niet te zeggen. Uit de toelichting op het uitstel volgt dat het uitstel het gevolg is van een drukke agenda.

Dat uitstel tot afstel leidt is in dit geval niet aan orde, althans zeer onaannemelijk: voor de Wet maatregelen middenhuur was brede steun in beide Kamers. Het zal even afwachten zijn tot meer duidelijk wordt over de nieuw beoogde datum van inwerkingtreding. Als daarover meer bekend is, zal daar direct over bericht worden.

Als u vragen heeft over dit artikel, over het uitvoeren van niet-daeb activiteiten, of over andere Woningwet-kwesties, kunt u contact opnemen met Rogier Goeman (r.goeman@vbtm.nl; 088 3358 800).

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten