(voorlopig) geen verruiming tijdelijke verhuur

In het tijdschrift WR, Huurrecht voor woonruimte schreven mijn collega Georgie Geurts en ik afgelopen maart een artikel met daarin een overzicht van recente en aankomende wijzigingen in het huurrecht voor woonruimte. Een aantal van de daarin besproken wetsvoorstellen zijn wet geworden, zie mijn bericht van 21 mei 2021.

shutterstock-1043171578.jpg

Ook het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet n.a.v. de evaluatie en aanpassing van enkele andere wetten is recent aangenomen door de Eerste Kamer, met dien verstande dat de Eerste Kamer bezwaren had tegen het amendement van kamerlid Koerhuis over verruiming van de mogelijkheden van tijdelijke verhuur. De voorgestelde wijzigingen in het amendement zagen onder andere op:

  • verlenging van tijdelijke contracten van twee naar drie jaar;
  • de mogelijkheid een tijdelijk huurcontract eenmalig tijdelijk te verlengen; en
  • op het afspreken van een minimumduur bij contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd (zodat ook de huurder tussentijds niet mag opzeggen).

Om de wijzigingen van de Woningwet wel in te kunnen laten gaan per 1 januari 2022 zegde minister Ollengren toe een reparatiewet naar de Tweede Kamer te sturen met daarin het voorstel om het specifieke onderdeel over verruiming tijdelijke verhuur eruit te halen. Met andere woorden, als de wijzigingen van de Woningwet per 1 januari 2022 ingaan, zal dit (als het goed is) zijn zonder de wijzigingen in de wet om de mogelijkheden van tijdelijke verhuur te verruimen. De verwachting is nu dat de evaluatie van de Wet Doorstroming Huurmarkt wordt afgewacht voordat er weer wijzigingen worden voorgesteld.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met Tanja de Nijs

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten