Inwerkingtreding nieuwe huurrechtwetgeving

In navolging en aanvulling op mijn drieluik over nieuwe huurrechtwetgeving van 26 en 29 maart en 1 april 2021 kan ik berichten dat de datum van inwerkingtreding van alle aldaar besproken wetten inmiddels bij koninklijk besluit bekend is gemaakt:

181218-afbeelding-ry-verhuiskostenvergoeding.jpg
  • de wet Tijdelijke huurkorting is op 1 april 2021 in werking getreden;
  • de wet Maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten is op 1 mei 2021 in werking getreden, en;
  • de wet Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet treedt met ingang van 1 januari 2022 in werking.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met Tanja de Nijs.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten