Wijzigingen Woningwet en BTIV per 1 januari 2022

De wijzigingen van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie werden afgelopen zomer aangenomen. Behoudens enkele uitzonderingen, waarvan het tijdelijk vervallen van de benodigde voorafgaande goedkeuring voor niet-DAEB activiteiten per 1 januari 2021 de belangrijkste was, was voor de inwerkingtreding een koninklijk besluit vereist. Afgelopen week werd het besluit gepubliceerd dat de datum van inwerkingtreding van de Evaluatiewet Woningwet op 1 januari 2022 bepaalt.

181219-afbeelding-jm-ontslag.jpg

Op diezelfde datum treden ook in werking de nog niet in werking getreden delen van de Wet maatregelen middenhuur, alsmede diverse wijzigingen in het BTIV die onder meer nodig zijn in verband met de aanpassingen van de Woningwet.

De wijzigingen zijn divers en beogen een beter uitvoerbare Woningwet, onder meer door op punten te gedetailleerde regelgeving te vereenvoudigen.

Deze zomer schreef ik voor het tijdschrift Huurrecht in de Praktijk een artikel, 'De Woningwet uitgelegd'. In dat artikel, dat overigens vooral ingaat op de onderdelen van de Woningwet die raken aan het huurrecht, blik ook al vooruit op de wijzigingen die dus aankomende 1 januari in werking zullen treden.

Als u vragen heeft over de Woningwet, huurrechtelijk of anderszins, kunt u contact opnemen met Rogier Goeman (r.goeman@vbtm.nl; 088 3358 800). 

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten