De mogelijkheden van de ’’gedragsaanwijzing’’

In de media duikt de laatste tijd steeds vaker de term ’’gedragsaanwijzing’’ op. Hiermee wordt dan meestal gedoeld op de mogelijkheid van de civiele rechter om op verzoek van een verhuurder aan huurders een gebod of een verbod op te leggen op straffe van een dwangsom. Bijvoorbeeld: een huurder wordt verplicht om de rommel in zijn tuin op te ruimen of om zijn hond aan te lijnen. Of het wordt een huurder verboden om zijn tuin als parkeerplaats te gebruiken. In de diverse publicaties die de laatste tijd hierover verschijnen, wordt steevast gesuggereerd dat het gaat om een nieuwe (wettelijke) mogelijkheid. Dat is echter niet het geval. Het burgerlijk recht biedt al tientallen jaren de mogelijkheid om een gebod of verbod op straffe van een dwangsom (ofwel een ’’gedragsaanwijzing’’) op te leggen. VBTM advocaten heeft daar veel ervaring mee en maakt van die mogelijkheid ook zeer regelmatig - met succes - gebruik.


Wel nieuw is het volgende: in maart van dit jaar is er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de wijziging van de wet Bestrijding voetbalvandalisme en overlast. Deze wetswijziging zou ertoe moeten leiden dat burgemeesters en officieren van justitie verdergaande bevoegdheden krijgen om aan personen een gebod of een verbod op te leggen, zoals een gebiedsverbod, een groepsverbod of een contactverbod. In dit wetsvoorstel worden dergelijke verboden aangeduid met de term ’’gedragsaanwijzing’’. Deze ’’gedragsaanwijzing’’ kan niet worden opgelegd door verhuurders maar enkel door gemeenten of officieren van justitie, en alleen maar in hele specifieke gevallen, bijvoorbeeld tijdens een lopende strafzaak. Zoals gezegd gaat het in dit geval om een wetsvoorstel; het is nog niet bekend of dit wetsvoorstel wordt aangenomen en – zo ja – wanneer.


Indien u meer vragen heeft over dit onderwerp of indien u een gedragsaanwijzing wilt laten opleggen aan een huurder, kunt u contact opnemen met Georgie Geurts.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten