Mogelijk nieuwe vertraging invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen!

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen loopt mogelijk nieuwe vertraging op blijkt uit uitgelekte brieven en e-mailberichten van Bouwend Nederland en Vereniging Eigen Huis aan de Eerste Kamer. Bouwend Nederland en Vereniging Eigen Huis willen dat de Eerste Kamer de behandeling opschort tot er een nieuw kabinet is.

shutterstock-399568024.jpg

Aanhoudend verzet Bouwend Nederland

Volgens Bouwend Nederland bestaan er sterke twijfels bij gemeenten, juristen en aannemers over het wetsvoorstel. Zij voelt zich tevens gesterkt door signalen van professionele opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. Het grootste pijnpunt zit hem volgens Bouwend Nederland vooral in de wijzigingen die op het allerlaatste moment zijn afgedwongen. Het gevolg hiervan is namelijk dat bouwbedrijven straks vaker voor bouwfouten opdraaien, ook als zij te maken hebben met professionele opdrachtgevers. Bouwend Nederland vreest dan ook voor dubbele lasten, onduidelijke rolverdelingen en vindt de verzwakking van de bouwende partij ten opzichte van (professionele) opdrachtgever ongerechtvaardigd. Bouwend Nederland wil dan ook dat de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen controversieel verklaart. Een woordvoerder van demissionair minister Plasterk heeft te kennen gegeven dat Bouwend Nederland de Eerste Kamer misleidt in een poging de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen controversieel te laten verklaren. Een woordvoerder van minister Plasterk stelt dat Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf -in tegenstelling tot wat Bouwend Nederland beweert- juist voorstanders zijn van het wetsvoorstel. Niet alleen omdat het rijksdiensten zijn, maar ook op inhoudelijke aspecten. “Ook grote professionele opdrachtgevers zijn het beu om met gebreken geconfronteerd te worden”, aldus de woordvoerder.

Gevolgen van controversieel verklaren van een wet

“Controversieel verklaard” worden die voorstellen en onderwerpen waar redelijkerwijs van verwacht mag worden dat behandeling met een ander kabinet tot een andere uitkomst zal leiden. Als een onderwerp door de Eerste Kamer controversieel wordt verklaard mag het demissionaire kabinet er geen besluiten meer over nemen. Dit betekent dat de wet pas in behandeling wordt genomen zodra er een nieuw kabinet is. De Eerste Kamer is echter zeer terughoudend met controversieel verklaringen van kabinetsvoorstellen. Weliswaar wordt gewraakt beleid voorkomen, maar dat vergroot op voorhand de kans op financiële problemen. Het voorgenomen beleid staat immers al als bezuiniging in de boeken, waardoor uit- of afstel zeer waarschijnlijk tot een begrotingstekort van het nieuwe kabinet zal leiden. Hiermee kan de Eerste Kamer de formatie van dit nieuwe kabinet ernstig frustreren. Dit levert op haar beurt weer verdere vertragingen op. 

Hoe nu verder?

Het is niet te hopen dat de Eerste Kamer instemt met het verzoek van Bouwend Nederland. Corporaties zijn immers gebaat bij een versterking van de juridische positie van de opdrachtgever. Of de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen controversieel zal worden verklaard moet nog blijken, maar feit is dat deze strijd nog niet gestreden is…Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 - door Onno Molders

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten