Update 90% toewijzingsnorm en passendheidstoets: ook voor zorgorganisaties?

Op 21 april 2015 berichtten wij u op deze site al over de wijziging van de 90% toewijzingsnorm (zie artikel), zoals nu nog opgenomen in de Tijdelijk Regeling (en met ingang van 1 juli 2015 in de Woningwet). Naast dit toetsingskader, krijgen woningcorporaties ook te maken met de passendheidstoets. Met ingang van 1 januari 2016 moet een woningcorporatie ten minste 95% van haar sociale huurwoningen passend naar inkomen toewijzen aan huurders die aanspraak kunnen maken op huurtoeslag.

De accountant moet in beide situaties beoordelen of de toewijzingen correct zijn verricht en de woning wordt verhuurd aan de primaire doelgroep: mensen met een inkomen onder de inkomensgrens. Daar komt nu dus ook de passendheidsnorm bij. De accountant van de woningcorporatie moet controleren of de toewijzingen correct zijn verricht. Bij indirecte verhuur, bijvoorbeeld in de situatie dat een woningcorporatie woonruimte verhuurt aan een zorgorganisatie die vervolgens doorverhuurt, heeft de accountant van de woningcorporatie niet automatisch toegang tot de administratie van de zorgorganisatie en kan hij dus niet zien of het inkomen getoetst is. Het is daarom verstandig contractueel goed vast te leggen dat de accountant wel de vereiste beoordeling kan uitvoeren.

VBTM Advocaten heeft in samenwerking met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg een voorbeeldaanhangsel gemaakt dat kan worden gebruikt voor op dit moment al bestaande huurovereenkomsten tussen woningcorporaties en zorgorganisaties. Dit aanhangsel maakt het mogelijk dat de woningcorporatie alle relevante gegevens van de onderhuur krijgt die zij nodig heeft voor haar verantwoording aan de overheid en de zorgorganisatie weet welke gegevens zij moet aanleveren. De tekst van het voorbeeldaanhangsel kunt u met deze link vinden.

http://www.kenniscentrumwonenzorg.nl/dossiers/scheidenwonenenzorg/duidelijkheid-over-verhuur-corporatiewoningen-door-zorgorganisaties

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tanja de Groot of Georgie Geurts.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten