Warmtewet: Wie is verantwoordelijk voor de gebouwinstallatie?

Het tv-programma Kassa vroeg onlangs mijn oordeel over een geschil tussen Eneco en twee VvE’s in Utrecht over de vraag wie verantwoordelijk is voor de gebouwinstallatie. Eneco zette de bewoners het mes op de keel en dreigde de warmtelevering binnen enkele weken te stoppen.

181105-artikel-marco-kassa.jpg

De aanleiding

Eneco levert sinds de jaren ’70 warmte aan de eigenaren in een VvE. Om de warmte bij de bewoners te kunnen leveren maakt Eneco gebruik van de leidingen en installaties in het gebouw van de VvE, de zgn. gebouwinstallatie. Eneco verzorgde altijd de eindafrekening van alle bewoners en is juridisch dan ook aan te merken als de leverancier in de zin van de Warmtewet.

Eneco wil dat veranderen en haar verantwoordelijkheid beperken door te leveren tot de ingang van het gebouw. De VvE is dan volledig verantwoordelijk voor de gebouwinstallatie en moet zelf zorgen voor het leveren van de warmte aan de individuele bewoners en voor de eindafrekening. De VvE kreeg van Eneco een contract voorgelegd dat financieel ongunstig was voor de bewoners. Wanneer de VvE dat niet wilde tekenen, zou Eneco de warmtelevering binnen enkele weken stoppen.

De Warmtewet

De situatie waarin de leverancier gebruik maakt van de gebouwinstallatie om warmte aan bewoners te kunnen leveren komt in praktijk veel voor. De nieuwe Warmtewet beoogt eventuele onduidelijkheden over de verantwoordelijkheid daarvoor weg te nemen (artikel 3d Herziene Warmtewet). Volgens deze bepaling heeft de gebouweigenaar een onderhoudsplicht ten aanzien van de gebouwinstallatie op zodanige wijze dat de betrouwbare levering van warmte gewaarborgd is. De leverancier kan de VvE aanspreken die onderhoudsplicht na te komen. Ook kan de leverancier aan de gebouweigenaar vragen een klant af te sluiten wanneer die bijvoorbeeld zijn energierekening niet betaalt. Stel dat zich een storing voordoet waardoor de klant van Eneco geen warmte meer krijgt. In dat geval moet Eneco (net als anders) de klant een compensatie betalen. Wanneer echter de oorzaak van de storing ligt in de gebouwinstallatie dan moet de gebouweigenaar die compensatie weer aan Eneco vergoeden.

De Warmtewet biedt ook de mogelijkheid dat partijen andere afspraken maken over het onderhoud van de gebouwinstallatie waardoor de leverancier daarvoor verantwoordelijk is. Deze afspraken worden vastgelegd in een contract tussen de leverancier en de gebouweigenaar. De leverancier blijft dan ook verantwoordelijk ten opzichte van de bewoner en zorgt voor de eindafrekening van de geleverde warmte.

Mes van tafel

Eneco kan dus een VvE of een gebouweigenaar niet dwingen om een contract te ondertekenen door te dreigen de warmtelevering te beëindigen. Partijen zullen in gezamenlijk overleg overeenstemming moeten bereiken.

Tijdens de uitzending zag Eneco haar fout in en beloofde zij de VvE dat de warmtelevering niet zou worden gestopt. Er zou de bewoners een nieuw contract worden aangeboden waarbij zij er financieel niet op achteruit zouden gaan.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Marco de Boer.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten