Nationale Prestatieafspraken vertalen in beleid

Op donderdag 16 november organiseert Atriensis de kennisbijeenkomst 'Nationale Prestatieafspraken vertalen in beleid ' bij Bar Beton in Utrecht. Wij denken dat deze kennisbijeenkomst erg interessant is voor jou en daarom nodigen we je graag uit deel te nemen.
Op 30 juni 2022 zijn de Nationale Prestatieafspraken tussen Aedes, Woonbond, VNG en Rijksoverheid gepubliceerd. Als tegenprestatie voor het vervallen van de verhuurderheffing. Precies tien jaar na het Convenantenergiebesparing huursector met label B als doel uiterlijk 2021. Voorduurzaamheid zijn er vier nieuwe afspraken gericht op 2030. 

Klik hier om jezelf aan te melden
Donderdag 16 november 2023 |15.00 - 18.30 uur | Bar Beton Utrecht

Programma


Vertaling van de Nationale Prestatieafspraken in beleid

De Nationale Prestatieafspraken bevatten vier concrete doelen voor woningcorporatiesop verduurzamingsgebied van de bestaande voorraad. Isolatie van in totaal 675.000 woningen (29%) met de Standaard als referentieniveau (1). En tegelijk ervoor zorgen dat er geen woningen met de energielabels E, F en G in 2028 meer voorkomen (2). Daarnaast 450.000 woningen (20%) aardgasvrij transformeren (3).En waar dat niet op korte termijn gebeurt, gaat ketelvervanging gepaard met toepassing van hybride warmtepompen (4). Dyon Noy van Atriensis projecten gaat in op de vertaling van deze vier maatregelen naar beleid. Daarnaast richtlijnen om ervoor te zorgen dat de maatregelen optimale onderlinge samenhang vertonen zodat er sprake is van een spijtvrije aanpak. Plus inzicht in het ‘verdienmodel’ voor huurders. Wat levert het hun op in deze tijden van extreme energietarieven?


Een brede vluchtstrook of financiële grenzen opzoeken

In 2022 is doorgerekend dat de Nationale Prestatieafspraken financierbaar zijn voor de meeste corporaties. Niet overal en daar zou specifieke projectsteun voor moeten komen. Inmiddels is breed consensus dat richting 2030 de financiële situatie van de sector niet echt houdbaar is. Ook door tegenvallers zoals de enorme bouwkostenstijgingen, druk om huren te beperken. Zeker in het licht van de extreme energietarieven en hogere rente. Een evaluatie van de Nationale Prestatieafspraken is in 2024 voorzien. Victor Burger van Finance Ideas deelt zijn inzichten. Is er een verdienmodel voor corporaties wat betreft die verduurzaming van de bestaande voorraad? Wat valt er te verwachten van die evaluatie in 2024? En welke adviezen heeft hij voor corporaties: terughoudend aan de slag en een brede financiële vluchtstrook of de aanval kiezen in het belang van milieu en woonlasten en de financiële grenzen opzoeken? 


De EPV als ideaal verdienmodel voor gasloze renovaties

Voor corporaties is er geen ‘verdienmodel’ voor verduurzaming. De Nationale Prestatieafspraken gaan ervan uit dat corporaties voor isolatie geenhuurverhoging aan huurders vragen. Daarbij vormen passend toewijzen, de huursombenadering en andere spelregels een slot op de deur. Toch is er weldegelijk een verdienmodel voor gasloze woningen met eigen warmtepomp die aan de Standaard voldoen en over voldoende zonnepanelen beschikken. ‘EPV 2.0 kan voorcorporatiesector meer opleveren dan afschaffing verhuurderheffing’, aldus de Stroomversnelling. Simon Verduijn van de Stroomversnelling schetst hoe corporaties hier optimaal gebruik van kunnen maken. In het belang van de verduurzaming en het tempo maken met de Nationale Prestatieafspraken. 


Het inzetten van outsourcing van installaties voor verdiencapaciteit 

Geen huurverhoging voor isolatie, zo stellen de Nationale Prestatieafspraken. Geen modelmodel met als gevolg dat de verduurzamingstrein daardoor snel stil kan vallen. Toch zijn er wel degelijk opties. Zoals een vergoeding voorzonnepanelen in de servicekosten of de EPV 2.0. Ook outsourcing van installaties kan verdiencapaciteit opleveren. Marco de Boer van VBTM Advocaten behandelt twee situaties. Ten eerste de uitbesteding van bestaande te verduurzamen collectieve verwarming die onderdeel van het Besluit Servicekosten blijft uitmaken. Ten tweede de complete outsourcing bij een collectieve installatie waarbij een extern warmtebedrijf rechtstreeks aan huurders volgens de Warmtewet gaat leveren. Zowel bestaan deals nieuwe woningen. Wat leert het Acantus arrest? Hoe zorg je ervoor dat dit goed loopt? En welke verdiencapaciteit levert dit op?


Netwerkborrel

We sluiten de kennisbijeenkomst af met een netwerkborrel om even na te praten onder het genot van een hapje en drankje en uiteraard de avondspits te vermijden!

Goed om te weten

  • 2 PE-punten bij deelname voor directeur-bestuurders en toezichthouders
  • Deelname is gratis
  • Afmelden kan kosteloos tot 7 dagen voor de kennisbijeenkomst*

 Na je aanmelding ontvang je een aanmeldbevestiging. Ongeveer een week voor de kennisbijeenkomst ontvang je nog een mail met de laatste praktische informatie zoals adresgegevens van de locatie, parkeermogelijkheden etc.

Klik hier om jezelf aan te melden
Donderdag 16 november 2023 |15.00 - 18.30 uur | Bar Beton Utrecht

Hopelijk mogen wij je ontvangen op donderdag 16 november!
 *Wanneer je zonder afmelding niet aanwezig bent bij de kennisbijeenkomst, zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 100 in rekening te brengen voor gemaakte kosten.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten