Derde sectie Vastgoed & Overheid officieel van start!

Naast de sectie Huurrecht en de sectie Bouwrecht kent VBTM vanaf heden een derde sectie Vastgoed & Overheid. Met deze sectie bundelen wij ook formeel onze bestaande kennis en ervaring op het gebied van onder meer het omgevingsrecht, het bestuursrecht en het volkshuisvestingsrecht. Daarmee verzekeren wij dat wij onze cliënten nu en in de toekomst op deze rechtsgebieden snel, adequaat en gespecialiseerd met raad en daad bij kunnen blijven staan.

220510-afbeelding-sectie-vastgoed.jpg

Waar houdt deze sectie zich precies mee bezig?

De sectie Vastgoed & Overheid richt zich primair op het publiekrecht, waarbij het gaat om de rechtsgebieden die betrekking hebben op de verhouding tussen de overheid en de private partijen. Binnen de sectie neemt het omgevingsrecht, het bestuursrecht, het fiscaal recht en het volkshuisvestingsrecht (zoals de Woningwet en het Huisvestingswet) dan ook een prominente plaats in. Geen ruimtelijke ontwikkeling of vastgoedproject kan worden gerealiseerd zonder met deze rechtsgebieden in aanraking te komen. Of het nu gaat om de voorbereiding en vaststelling van een bestemmingsplan, het verkrijgen van een benodigde (omgevings)vergunning, het voeren van bezwaar- of beroepsprocedures tegen (handhavings)besluiten van de overheid op deze gebieden of het geven van juridisch advies hierover: bij de sectie Vastgoed & Overheid bent u aan het juiste adres.

In het verlengde van bovenstaande werkzaamheden heeft de sectie Vastgoed & Overheid eveneens aandacht voor de wet- en regelgeving op het gebied van onder meer staatssteun, onteigenings(procedures), subsidies, belastingen (zoals BTW en overdrachtsbelasting), planschade en nadeelcompensatie, de beoordeling van anterieure overeenkomsten en vraagstukken op het gebied van privacy(wetgeving).

Welke personen zitten in deze sectie?

De sectie Vastgoed & Overheid wordt gevormd door bekende en vertrouwde gezichten van VBTM maar heeft ook nieuw bloed aangetrokken. Zo wordt de sectie gevormd door Pieter Kok, Hans van Doesburg, Rogier Goeman en Richard van Oevelen.

Pieter Kok is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en beschikt over een ruime praktijkervaring met betrekking tot (het voorbereiden van) bestemmingsplannen en het verkrijgen en verdedigen van (omgevings)vergunningen. Daarnaast is Pieter betrokken als gastdocent Omgevingsrecht bij de masterclass bouwrecht van de Universiteit Utrecht.

Hans van Doesburg is binnen het volkshuisvestingsrecht met name gespecialiseerd op het gebied van de Woningwet. Daarnaast houdt Hans zich bezig met de fiscaliteit rondom vastgoed, met name BTW, overdrachtsbelasting en Wet ketenaansprakelijkheid.

Rogier Goeman is gespecialiseerd in het volkshuisvestingsrecht (Woningwet en Huisvestingswet) en het privacyrecht. Op deze gebieden adviseert en procedeert Rogier. Daarnaast verzorgt Rogier ook regelmatig cursussen op dit gebied.

Richard van Oevelen is gespecialiseerd in het bestuurs- en omgevingsrecht en adviseert en procedeert onder meer op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, openbaarheid van overheidsinformatie, openbare orde en de handhaving op deze gebieden. Bij VBTM gaat hij zich ook toeleggen op het volkshuisvestingsrecht.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten