Kan een huurder verplicht worden zijn eigen geiser/gashaard te laten vervangen door een HR-ketel?

Rechters in Nederland hebben zich al meerdere malen gebogen over de vraag of een verhuurder een huurder kan verplichten mee te werken aan vervanging van een in de woning aanwezige geiser/gashaard door een moderne HR-ketel. De rechter oordeelde veelal in positieve zin dat de huurder inderdaad zijn medewerking moet verlenen en achtte ook het doorvoeren van een huurverhoging redelijk. Een vraag die zich in de praktijk echter voordeed was of dit oordeel ook geldt in de situatie waarbij de geiser/gashaard eigendom is van de huurder. Hierover moest het Hof Amsterdam onlangs oordelen.

Het ging om twee huurders die ieder afzonderlijk een woning huurden zonder gashaard en daar zelf een gaskachel in hadden aangebracht. De verhuurder had hen een schriftelijk voorstel gedaan voor vervanging van de gashaard door een moderne HR-ketel tegen een huurverhoging van € 20,00 per maand. Hoewel de verhuurder in kort geding er niet in slaagde de medewerking van de huurders af te dwingen, behaalde de verhuurder uiteindelijk in hoger beroep alsnog succes. Het hof overweegt allereerst dat vervanging van de gashaard door een HR-ketel niet kan worden aangemerkt als dringende werkzaamheden. Het betreffen renovatiewerkzaamheden, waarvoor de verhuurder een redelijk voorstel moet doen aan de huurder. In dit verband overweegt het hof vervolgens dat het een feit van algemene bekendheid is dat open verbrandingstoestellen vanwege daaraan inherent gevaar voor koolstofmonoxidevergiftiging, gevaar voor de gezondheid opleveren. Zij acht het dan ook een rechtens te respecteren belang van de verhuurder om die gevaarzetting te voorkomen door een HR-ketel te plaatsen, ook als de verhuurder niet de eigenaar is van de gashaard. Het gedane voorstel wordt derhalve redelijk geacht en de huurders moeten hun medewerking verlenen aan de vervanging. Het hof doet verder geen uitspraak over de hoogte van de huurverhoging omdat dit door de rechter in een bodemprocedure moet worden beoordeeld, maar merkt zijdelings wel op dat een verhoging van € 20,00 op het eerste oog niet onredelijk is.

Kortom, verhuurders die (al dan niet projectmatig) willen overgaan tot het vervangen van geisers en/of gashaarden voor HR-ketels in hun woningbezit kunnen indien nodig de medewerking van de huurder met succes bij de rechter afdwingen, mits een redelijk voorstel is gedaan aan de huurder. Het maakt daarbij niet uit of de geiser en/of gashaard eigendom is van de huurder of door de huurder van de verhuurder wordt gehuurd.

Mocht u vragen hebben over dit artikel of overwegen voornoemde procedure tegen een huurder op te starten, dan kunt u contact opnemen met mr. Tanja de Nijs / VBTM Advocaten.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten