Modelcontracten Wet Doorstroming huurmarkt

VBTM Advocaten ontwikkelt in opdracht van Aedes en Platform 31 zes modelcontracten die woningcorporaties kunnen gebruiken bij tijdelijke verhuur. De modellen zijn in de loop van juli 2016 te downloaden op Aedes.nl. Het gaat om de volgende modellen:

modelcontract.png
  1. Modelcontract Jongeren
  2. Modelcontract Tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB woningen aan bijzondere doelgroepen;
  3. Modelcontract Tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte;
  4. Modelcontract Promovendi;
  5. Modelcontract Grote Gezinnen;
  6. Modelcontract Tijdelijke verhuur van te koop staande huurwoningen. 

Voor vragen over de Wet Doorstroming huurmarkt en de modelcontracten kunt u contact opnemen met mr. Rogier Goeman, mr. Tanja de Nijs en mr. Georgie Geurts.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten