Omgevingswet en Wkb gaan definitief in op 1 januari 2024

Met een hoofdelijke stemming heeft de Eerste Kamer vandaag, 14 maart 2023, ingestemd met het voorstel van minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking te laten treden. Bij deze stemming bleken 41 van de leden voor de inwerkingtreding op die datum te zijn en 29 leden tegen. Tegelijkertijd moet gezegd dat de zorgen met betrekking tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) – het digitale stelsel waarmee de Omgevingswet moet kunnen worden uitgevoerd – verre van weggenomen zijn. VBTM praat u bij. 

180905-pk-omgevingswet.jpg

Kritiek op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) houdt aan 
Nog altijd is er aanzienlijke kritiek op de werking van het DSO. Zo liet het Adviescollege ICT-toetsing half februari 2023 nog weten de betrouwbaarheid en stabiliteit van het DSO nog niet goed te kunnen beoordelen. Daarvoor moet eerst integraal, centraal getest gaan worden en moeten deze testen ook geadministreerd en geanalyseerd gaan worden. Daarnaast bracht ook de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Raad van State”), bij hoge uitzondering op eigen initiatief haar zorgen kenbaar door middel van een position paper. Zo is het in het DSO nog (altijd) niet mogelijk om wijzigingen in het omgevingsplan – als gevolg van een uitspraak van de Raad van State – op een kenbare wijze te verwerken en leven er grote zorgen over de mate waarin het DSO (adequate) rechtsbescherming van burgers en bedrijven mogelijk maakt. Het blijft de grote vraag of bij inwerkingtreding op 1 januari 2024 een voldoende gebruiksvriendelijk, robuust DSO-systeem ‘staat’ waarmee zowel de rechtzoekende burgers en bedrijven, de betrokken overheden én de bestuursrechters op een adequate manier uit de voeten kunnen.

Toch is langer uitstel van de baan
Hoewel de bestaande kritiek op het DSO nog op 7 maart 2023 in een debat tussen de minister en de Eerste Kamer uitgebreid aan de orde is gekomen en het nog altijd onduidelijk is wanneer de zorgen over de werking van het DSO weggenomen zullen zijn, is een meerderheid van de Eerste Kamer vandaag overstag gegaan. Daarmee is in ieder geval de nodige duidelijkheid geboden. Er zal door alle betrokken partijen alles op alles moeten worden gezet om het DSO voldoende functioneel werkend te krijgen.

Gevolgen voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Hoewel het vandaag tijdens de stemming in de Eerste Kamer niet aan de orde is gekomen, zal met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2024 in werking gaan treden. Eerder is namelijk besloten de invoering van deze wetten tegelijkertijd te laten plaatsvinden.

Vragen of opmerkingen? 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Wilt u bijvoorbeeld weten wat de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 voor gevolgen heeft of kan hebben voor uw lopende en nieuwe vastgoedprojecten? Neem dan gerust contact op met Richard van Oevelen of één van onze andere specialisten.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten