Richard van Oevelen

Advocaat

Rechtsgebieden

Expertise

  • Bestemmingsplanprocedures
  • (Omgevings)vergunningen
  • Openbaarheid van overheidsinformatie
  • Openbare orde (Gemeentewet en Opiumwet)
  • Woningwet
  • Huisvestingswet
  • Handhavingsprocedures

Opleiding

  • Master Notarieel recht – Universiteit Leiden (2017)
  • Master Staats- en bestuursrecht – Universiteit Leiden (2016, cum laude)

Over Richard

Richard is sinds 2018 advocaat en is werkzaam binnen de sectie Vastgoed & Overheid. Hier richt hij zich op het algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, volkshuisvestingsrecht en gemeenterecht. Hij adviseert en procedeert onder meer op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, openbaarheid van overheidsinformatie, openbare orde en de handhaving op deze gebieden. Vaak gaat het om bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot vergunningen en handhavingsbesluiten. Ook stelt hij zienswijzen op tegen structuurvisies en bestemmingsplannen. Voordat Richard advocaat werd, was hij werkzaam als docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en heeft hij ruime politiek-bestuurlijke ervaring opgedaan als lid van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp.

Richard publiceert regelmatig over zijn vakgebied. Zo is hij naast zijn werk bij VBTM Advocaten als vaste medewerker betrokken bij het Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht (PB) en redacteur van het Sdu Journaal Afvalrecht.

Richard van Oevelen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

-  Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Relevante nieuwsberichten