Tarieven warmtelevering voor 2017 vastgesteld door ACM

De Autoriteit Consument & Markt heeft op grond van de Warmtewet de warmtetarieven voor 2017 vastgesteld, waaronder de maximumprijs.

shutterstock-30206625-radiator.jpg

Het betreft de volgende maximum tarieven (alle bedragen zijn incl. BTW):

  1. Het maximumbedrag aan vastrecht: EUR 299,16.
  2. Het maximale variabele tarief per verbruikte gigajoule: EUR 22,69.
  3. Het maximale meettarief: EUR 25,02.
  4. De maximale eenmalige aansluitbijdrage: EUR 1011,73 voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog EUR 32,27 per meter bij.

Het Besluit maximumprijs levering warmte 2017 vindt u hier

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten