Wet tot wijziging Warmtewet in het Staatsblad gepubliceerd

Op 14 september 2018 is de Wet van 4 juli 2018 tot wijziging van de Warmtewet in het Staatsblad gepubliceerd.

shutterstock-30206625-radiator.jpg

In aanloop naar de vaststelling van deze wijzigingswet heb ik al een aantal bijdragen over de voorgenomen wijziging gepubliceerd.

Datum inwerkingtreding nog niet bekend

Een datum van inwerkingtreding van de wijziging is nog steeds niet bekend. In juli heeft de ACM een brief gepubliceerd waarin zij bepleit dat de invoering van de nieuwe Warmtewet wordt uitgesteld. Dit komt doordat de ACM verwacht meer tijd nodig te hebben voor de uitwerking van de nieuwe wet en het vaststellen van de nieuwe tarieven. De ACM verwacht pas per 1 januari 2020 de nieuwe tarieven te kunnen publiceren.

Gevolgen wijziging Warmtewet voor verhuurders

Dit lijkt verhuurders nog voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de wijziging van de Warmtewet. In een artikel in Woonrecht van augustus 2018 heb ik op een rij gezet wat de gevolgen zullen zijn voor verhuurders van de Wijziging van de Warmtewet.

Wilt u een afschrift van dit artikel ontvangen? Mail dan naar m.huijbers@vbtm.nl.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten