Uitnodiging Kennisplatform Moeten en Willen op 8 februari 2017

Woningcorporaties staan bij het onderhouden en verbeteren van hun vastgoed voor grote uitdagingen. Het is daarbij noodzakelijk kritisch om te gaan met de besteding van de beschikbare middelen en daarbij de juiste afwegingen te maken. 

afbeelding-mh-2.jpg

Haag Wonen, TU Delft en DWVB hebben hiervoor de systematiek Moeten en Willen ontwikkeld. VBTM Advocaten biedt hierbij een juridische kader. 

Doel van de methode ‘Moeten en Willen’ is scherper en bewuster te (kunnen) kiezen bij het onderhouden en verbeteren van woningen. De methode ‘Moeten en Willen’ biedt inzicht in het onderscheid tussen: onderhoud dat wettelijk verplicht is (Moeten) en onderhoud dat uitstijgt boven het wettelijk verplichte niveau en dat leidt tot extra kwaliteit (Willen). Zie ook www.moetenenwillen.nl. 

Door wettelijk verplicht onderhoud (Moeten) efficiënt uit te voeren, kan extra budget vrijkomen voor woningverbetering (Willen).

Op 8 februari a.s. vindt bij Haag Wonen een bijeenkomst plaats van het kennisplatform Moeten en Willen. Op deze bijeenkomst zal in worden gegaan op de impact van wetgeving en jurisprudentie op het onderhoudsbeleid van woningcorporaties, onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente jurisprudentie.

Ook zal de webtool die ten behoeve van de toepassing van de Moeten en Willen methode is ontwikkeld worden gedemonstreerd en zal worden toegelicht welke producten in het kader van deze methode zijn ontwikkeld.

Agenda

14:00 Opening 

14:10 Presentatie Ymere 

- Juridische mogelijkheden eigenaren voor aanpak open verbrandingstoestellen

14:30 Presentatie VBTM Advocaten

- Recente ontwikkelingen huurrecht en onderhoud en impact voor woningcorporaties

15:10 Presentatie DWVB+

- Conclusies en opties voor onderhoudsbeleid woningcorporaties

15:30 Webtool Moeten en Willen

- Toepassing voor onderhoud bestaande bouw en jurisprudentie

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@moetenenwillen.nl met vermelding van uw naam en uw organisatie. U ontvangt dan een bevestiging van de inschrijving en documentatie voor de bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van Haag Wonen aan de Waldorpstraat 80 te Den Haag. Het kantoor ligt direct achter treinstation Den Haag Holland Spoor.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten