Investeren in duurzaamheid zonder geld

Onlangs heeft het WSW berekend dat de corporaties niet over voldoende geld beschikken om te voldoen aan de duurzaamheidseisen na het jaar 2021. Er zijn echter nu ook al mogelijkheden het bezit van de corporatie te verduurzamen zonder dat de corporatie daarin zelf behoeft te investeren.

img-5665.jpg

Zonnepanelen bij Ymere

In 2017 heeft VBTM Advocaten het Project Iederzon van Ymere begeleid. Doel van Iederzon is om in de komende jaren tenminste 8500 woningen van Ymere te voorzien van zonnepanelen. De forse investeringen die met dit project zijn gemoeid worden niet gedragen door Ymere, maar door een aparte vennootschap, een zgn. ESCo (Energy Service Company). De ESCo is opgericht door twee bedrijven die het dakonderhoud voor Ymere verzorgen.

De ESCo heeft uiteraard ook financiering nodig om de forse investeringen in de zonnepanelen te kunnen doen. De belangrijkste financiers zijn BNG en de Gemeente Amsterdam. Daarnaast is een deel van de investering gedragen door een crowdfundingsplatform.

Bij zo’n project is het belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden tussen de ESCo en Ymere die worden vastgelegd in een aparte samenwerkingsovereenkomst. Die samenwerkingsovereenkomst moet uiteraard voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Woningwet.

De samenwerkingsovereenkomst

De zonnepanelen worden aangebracht voor een periode van 20 jaar.
Het is belangrijk in de samenwerkingsovereenkomst afspraken te maken over de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de panelen en aan de daken, maar ook over de rolverdeling bij sloop of renovatie van de woningen.
Een ander belangrijk uitgangspunt van partijen is geweest dat de huurder altijd een financieel voordeel moet genieten van de zonnepanelen, ook als straks de salderingsregeling komt te vervallen.
“Bijzondere aandacht bij deze samenwerkingsovereenkomst moest worden besteed aan de eisen die de financier (BNG) op grond van haar toezichtkader moest stellen aan het project,” aldus Marco de Boer van VBTM Advocaten. “Deze eisen moesten uiteraard aansluiten op de verplichtingen die Ymere als woningcorporatie gelet op haar toezichtkader mocht aangaan. Door een constructieve samenwerking zijn we daarin geslaagd.”

Op 18 december 2017 hebben partijen, samen met de Gemeente Amsterdam, het glas geheven in het vertrouwen dat hiermee een weg was gevonden om het corporatiebezit te verduurzamen zonder dat de corporatie daarin zelf behoefde te investeren.
De aanwezige huurders tonen zich verheugd een bijdrage te leveren aan een beter milieu en er financieel ook nog op vooruit te gaan.

Wilt u meer weten neem dan contact op met Marco de Boer van VBTM Advocaten.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten