Uitnodiging ronde tafelbijeenkomst privacy op 21 en 23 november a.s.

Op 28 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) opgevolgd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft u in beeld wat de gevolgen van de AVG voor uw organisatie zijn? VBTM Advocaten organiseert deze maand  tweemaal een ronde tafelbijeenkomst over dit onderwerp.  Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

shutterstock-548605840.jpg

De AVG brengt de nodige gevolgen met zicht mee voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook voor verhuurders. Verhuurders verwerken enorm veel persoonsgegevens, waaronder gevoelige gegevens, van hun huurders, maar bijvoorbeeld ook van personeel en derden. Met de AVG worden de rechten van deze betrokkenen versterkt, komen er zwaardere (administratieve) lasten bij voor verhuurders en krijgt het toezicht steeds scherpere tanden.

VBTM Advocaten organiseert een gratis ronde tafelgesprek over de actualiteiten op het gebied van de privacy. Aan de hand van de theorie en de dagelijkse praktijk, voeren wij graag een discussie met u over de aspecten van persoonsgegevensbescherming waar verhuurders mee te maken hebben. Daarbij geven wij u handvatten en tips over hoe hiermee om te gaan. Onze ronde tafel biedt plek aan 12 deelnemers.


Deelnemers:

Managers, beleidsmedewerkers, privacyfunctionarissen, bedrijfsjuristen en andere geïnteresseerden


Wanneer:

Dinsdag 21 november 2017, kantoor VBTM Advocaten, vestiging Woerden

Donderdag 23 november 2017, kantoor VBTM Advocaten, vestiging Best


Kosten Deelname:

Gratis


Programma:

14:00 – 14:15  inloop

14:15 – 15:30  inleiding / discussie

15:30 – 15:45  pauze

15:45 – 16:30 discussie / vragen


Aanmelden:

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen met de naam van de deelnemer en de voorkeur voor één van bovenstaande data

naar:  masterclass@vbtm.nl Na aanmelding hoort u zo spoedig mogelijk van ons. Wij zien uw reactie graag tegemoet!

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten