Advocaten omgevings en milieurecht

De advocaten omgeving en milieu van VBTM zijn allen specialist op hun vakgebied. VBTM heeft bijvoorbeeld voor Aedes/Actiz, het kenniscentrum voor Wonen en Zorg, mede een handreiking geschreven waarin wordt beschreven hoe met planologische knelpunten bij de transformatie van zorgvastgoed omgegaan kan worden. Daarnaast zijn onze advocaten Omgeving en milieu als gastdocent verbonden aan de Masterclass Bouwrecht van de Universiteit Utrecht.

Alles op het gebied van omgeving en milieu

De projecten waar de advocaten omgeving en milieu van VBTM voor worden ingeschakeld zijn divers. Deze variëren van het verdedigen van omgevingsvergunningen voor het bouwen van kleinschalige bouwprojecten tot het begeleiden van bestemmingsplannen voor grote gebiedsontwikkelingen. Daarbij komen vaak alle milieuaspecten aan de orde zoals geluid, flora en fauna, bodemverontreiniging en de daarbij behorende besluiten en ontheffingen. Ook spelen vaak parkeeroplossingen en de ladder duurzame verstedelijking een belangrijke rol. Onze advocaten omgeving en milieu beschikken over een jarenlange ervaring.

Advocaten omgeving en milieu adviseren

De advocaten omgeving en milieu hebben onder andere geadviseerd bij:

  • begeleiding beroepsprocedure omgevingsvergunning transformatie verzorgingshuis naar huurwoningen Hilversum;
  • sluiten anterieure overeenkomst gebiedsontwikkelingsproject Kesteren;
  • begeleiding bestemmingsplan en vergunningverlening herontwikkeling verzorgingshuis Apeldoorn;
  • begeleiding totstandkoming bestemmingsplan Schoonhoven;
  • begeleiding vergunningverlening en bestemmingsplan gebiedsontwikkeling IJsselstein;
  • voeren beroepsprocedure tegen aanwijzing in bestemmingsplan tot cultuurhistorisch gebied Maastricht.

Vanuit hun specialistische kennis en uitgebreide ervaring zijn de advocaten omgeving en milieu van VBTM bij uitstek geschikt om uw vraagstukken op te pakken. Doordat de lijnen met de andere advocaten kort zijn, worden integrale vastgoedoplossingen bereikt.

U behoudt het overzicht en rondt het project zonder problemen af.
 Neem contact op met onze advocaten omgeving en milieu.

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten