Overheid

Overheid

Als overheid bent u een belangrijke speler in het vastgoed. Het bevoegd gezag is immers verantwoordelijk voor het verlenen van (omgevings)vergunningen, ontheffingen en het vaststellen van bestemmingsplannen. Maar het is niet altijd duidelijk of een vergunning verleend kán worden en wat daar dan voor nodig is. Waar moet u aan toetsen en welke bewegingsruimte is er bij het verlenen van het gevraagde besluit? Welke constructies zijn mogelijk en welke leiden in uw specifieke geval snel en met zo min mogelijk risico’s tot het gewenste resultaat?  Wanneer moet u handhaven, of onder welke omstan­digheden mag u daar juist vanaf zien? VBTM Advocaten is juridisch specialist in vastgoed en overheden.  Wij adviseren u deskundig en waar nodig procederen wij met resultaat.

Anterieure overeenkomsten bij bestemmingsplannen

Bij het vaststellen van bestemmingsplannen ten behoeve van bouwprojecten zal in veel gevallen ook een anterieure overeenkomst gesloten moeten worden. Als overheid kunt u daarin niet zomaar alle mogelijke afspraken maken. U moet daarbij rekening houden met de geldende wet- en regelgeving. Leiden de gemaakte afspraken bijvoorbeeld tot een overheidsopdracht van werken of tot ongeoorloofde staatssteun? 

Overheid opdrachtgever vastgoedprojecten

Niet in de laatste plaats zijn overheden belangrijke opdrachtgevers voor vastgoedprojecten. Net als iedere andere opdrachtgever zult u daarbij tegen vragen aanlopen. Moet ik dit project aanbesteden en hoe kan ik dat het beste doen? Welke contractvorm past daar dan het beste bij? En: hoe worden daarin de risico’s het beste verdeeld?

Praktische oplossingen in heldere taal

VBTM heeft ruime kennis en ervaring in al deze vastgoedaspecten. Advies of juridische bijstand nodig?  VBTM Advocaten voorziet u van heldere antwoorden en praktische oplossingen, gebaseerd op actuele kennis van wetgeving en jurisprudentie.

Met meer dan 17 jaar ervaring in vastgoed en overheden vindt u in VBTM een ‘hecht doortimmerd’ adviseur, met open oog voor maatschappelijke belangen.

Thema's
Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten