Advocaten volkshuisvestingsrecht

De advocaten van VBTM zijn thuis in de volkshuisvesting. Door nauwe contacten met Aedes en Aedes/Actiz lopen zij voorop bij ontwikkelingen in de regelgeving voor volkshuisvesting. Zo hebben de advocaten volkshuisvesting van VBTM het ontstaan van de nieuwe Woningwet en de Huisvestingswet op de voet gevolgd.

Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie

VBTM Advocaten weten precies wat er speelt in de volkshuisvesting, kennen actuele ontwikkelingen en jurisprudentie en zijn bij uitstek degenen die uw vragen beantwoorden over:

  • juridisch of administratief splitsen;
  • het opstellen van ‘Woningwet-proof’ statuten en reglementen;
  • DAEB en niet-DAEB, kerntaken;
  • verbindingen (dochterondernemingen, BV’s, oprichting rechtspersonen);
  • bestuur en toezicht;
  • Governancecode woningcorporaties;
  • WNT;
  • Cao woondiensten;
  • passend verhuren;
  • het huisvesten van statushouders.

De advocaten Volkshuisvesting van VBTM verzorgen regelmatig cursussen op het gebied van de Woningwet en de Overlegwet, en zijn als vaste docent betrokken bij opleidingscentra als Kjenning en Finance Ideas Academy. Onze advocaten hebben voor Aedes de model-statuten voor de woningstichting en -verenging opgesteld.

Vragen over volkshuisvesting?

Vragen over de juridische aspecten rond volkshuisvesting? Neem contact op met de volkshuisvestingsspecialisten bij VBTM.

Deel dit artikel op LinkedIn:
Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten