Pepijn Eymaal

Advocaat

Rechtsgebieden

Expertise

Pepijn is gespecialiseerd in het huurrecht van woonruimte, met name het huurprijzenrecht. Hij heeft veel proceservaring bij de huurcommissie en bij rechters over huurprijskwesties, servicekosten en energie(prestatie)vergoedingen. Pepijn adviseert vrijwel dagelijks over dit soort kwesties. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • Woningwaarderingsstelsel (o.a. energieprestatie, WOZ-waarde)
 • Huurverhogingen en -indexaties
 • Servicekosten, warmtekosten en overige vergoedingen
 • Energieprestatievergoeding (EPV)
 • Energietransitie: van het gas af
 • Gebreken, onderhoud en herstel
 • Studentenhuisvesting
 • Klachtrecht huurder (bij huurcommissie en ‘eigen’ klachtencommissie)
 • Flexibele woonvormen (tijdelijke verhuur, tijdelijke huisvesting)

Met zijn expertise slaat Pepijn een brug tussen het huurrecht enerzijds en anderzijds het bouw- en energierecht.

Uiteindelijk staat een verhuurder voor de vraag hoe aan de huurder kosten in rekening kunnen en mogen worden gebracht, voor zowel het gehuurde als eventuele aanvullende diensten. Met name in de energietransitie spelen dat soort vraagstukken. Hoe kunnen de investeringskosten van duurzame installaties (WKO’s, warmtenetten, zonnepanelen) worden bestreden in individuele huurrelaties?

Het huurprijzenrecht geeft een antwoord op die vraag. De (on)mogelijkheden daarvan hebben dus directe gevolgen voor te maken ontwerpkeuzes in het kader van de bouw en de aan te leggen energievoorziening.

Door de energietransitie en de ontwikkelingen om van het gas af te gaan zijn dergelijke vraagstukken voor verhuurders – zowel woningcorporaties als institutionele verhuurders – aan de orde van de dag. Pepijn kan ter zake zijn raad en daad geven.

Opleiding

 • Specialisatieopleiding Vereniging van Huurecht Advocaten (2022, met lof)
 • Geschiedenis (specialisatie Politiek en Parlement) – Radboud Universiteit (2016)
 • Nederlands recht – Radboud Universiteit (2015)

Over Pepijn

Pepijn is in februari 2018 beëdigd als advocaat. Hij is een breed geïnteresseerde jurist en volgde daarom na het behalen van zijn rechtenbul nog een master Geschiedenis. Pepijn is maatschappelijk betrokken en doet het nodige vrijwilligerswerk, met name in scoutingverband.

Momenteel is hij lid van de Geschillencommissie van Scouting Nederland, waarbij hij regelmatig als zittingsvoorzitter optreedt, uitspraken concipieert en na raadkameroverleg finaliseert, zodat in het geschil betrokken partijen daarna weten waar ze aan toe zijn. Hij is tevens lid geweest van de huurcommissie.

Pepijn doceert regelmatig over huurrechtelijke onderwerpen, zowel in het algemeen als specifiek over het woningwaarderingsstelsel, het klachtrecht van de huurder (bij de huurcommissie en de ‘eigen’ klachtencommissie) en over flexibele woonvormen (tijdelijke verhuur, tijdelijke huisvesting).

Ten slotte publiceert Pepijn met regelmaat over zijn expertisegebied in vakbladen.

Rechtsgebiedenregister

Pepijn Eymaal heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Relevante nieuwsberichten