Pepijn Eymaal

Advocaat

Rechtsgebieden

Expertise

Pepijn is gespecialiseerd in het huurrecht van woonruimte, met name het huurprijzenrecht. Hij heeft veel proceservaring bij de Huurcommissie en bij rechters over huurprijskwesties. Pepijn adviseert vrijwel dagelijks over dit soort kwesties. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • Woningwaarderingsstelsel (o.a. energieprestatie, WOZ-waarde)
 • Huurverhogingen en -indexaties
 • Servicekosten, warmtekosten en overige vergoedingen
 • Energieprestatievergoeding (EPV)
 • Energietransitie: van het gas af
 • Gebreken, onderhoud en herstel
 • Studentenhuisvesting
 • Administratiekosten
 • Courtage en bemiddelingskosten
 • Klachtrecht huurder (bij Huurcommissie en ‘eigen’ klachtencommissie)
 • Flexibele woonvormen (tijdelijke verhuur, tijdelijke huisvesting)

Met zijn expertise slaat Pepijn een brug tussen het huurrecht enerzijds en anderzijds het bouw- en energierecht. Immers, de uiteindelijke vraag voor een verhuurder zal zijn hoe hij kosten voor het product in rekening kan en mag brengen aan huurders om de investeringslasten te dekken en eventueel kapitaal te vergaren. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of en zo ja hoe de kosten verbonden aan aanleg van duurzame installaties (WKO’s, warmtepompen, zonnepanelen) aan de huurder in rekening kunnen worden gebracht. De vraag hoe dat in een individuele huurrelatie vorm kan krijgen binnen de grenzen van het huurprijzenrecht heeft dus gevolgen voor te maken ontwerpkeuzes in het kader van de bouw en de aan te leggen energievoorziening. Door de energietransitie en de ontwikkelingen om van het gas af te gaan zijn dergelijke vraagstukken voor verhuurders – zowel woningcorporaties als institutionele verhuurders – aan de orde van de dag. Pepijn kan ter zake zijn raad en daad geven.

Opleiding

 • Nederlands recht – Radboud Universiteit (2015)
 • Geschiedenis (specialisatie Politiek en Parlement) – Radboud Universiteit (2016)

Over Pepijn

Pepijn is in februari 2018 beëdigd als advocaat. Hij is een breed geïnteresseerde jurist en volgde daarom na het behalen van zijn rechtenbul nog een master Geschiedenis. Pepijn is maatschappelijk betrokken en doet het nodige vrijwilligerswerk, met name in scoutingverband.

Hij is tevens lid geweest van de Huurcommissie. Momenteel is hij lid van de Geschillencommissie van Scouting Nederland, waarbij hij regelmatig als (plv.) zittingsvoorzitter optreedt, uitspraken concipieert en na raadkameroverleg finaliseert, zodat in het geschil betrokken partijen daarna weten waar ze aan toe zijn.

Pepijn doceert regelmatig over huurrechtelijke onderwerpen, zowel in het algemeen als specifiek over het woningwaarderingsstelsel, het klachtrecht van de huurder (bij de Huurcommissie en de ‘eigen’ klachtencommissie) en over flexibele woonvormen (tijdelijke verhuur, tijdelijke huisvesting).

Ten slotte publiceert Pepijn met regelmaat over zijn expertisegebied in vakbladen.

Relevante nieuwsberichten