Jacques van Reisen

Advocaat

Rechtsgebieden

Expertise

  • Huurrecht/huurprijzenrecht woonruimte
  • Huurdersparticipatie (Overlegwet)
  • Huurrecht bedrijfsruimte
  • Huurrecht bedrijfsruimte en overige ruimte
  • Burenrecht

Opleiding

  • Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam (Afgerond in 1988)
  • Specialisatieopleiding Vereniging van Huurrecht Advocaten

Over Jacques

Jacques van Reisen voltooide zijn studie Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam in 1988 en is sinds 1990 werkzaam in de volkshuisvesting. Hij is werkzaam geweest als jurist/senior-adviseur bij NCIV/Marco Polis en bij NWR/Advoraad. Voorts heeft hij drie jaar als manager verhuur- en bewonerszaken bij een Rotterdamse corporatie gewerkt. In 2001 heeft hij mede het juridisch volkshuisvestelijk adviesbureau Huisvestingsjuristen opgericht en een jaar later Huisvestingsadvocaten, een advocatenkantoor dat zich richtte op de woningcorporatiebranche en overige verhuurorganisaties. Jacques is dan ook vanaf januari 2002 advocaat. Per 1 januari 2018 heeft Jacques zich aangesloten bij VBTM.

Hij procedeert veel op het gebied van het huurrecht, zowel woon- als bedrijfsruimte, en adviseert corporaties op diverse volkshuisvestelijke terreinen, zoals huurprijzenrecht en servicekosten, de Overlegwet en huurtoeslag. Als specialist voert hij een proces- en adviespraktijk op zowel het huurrecht woonruimte als bedrijfsruimte, het volkshuisvestingsrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Voorbeelden van zaken waarover hij procedures voert zijn onder meer herstructureringsprojecten (sloop,  renovatie en nieuwbouw) bij zowel woon- als bedrijfsruimte, overlast, onderhuur, medehuur, woningruil, bewonersparticipatie (Overlegwet), huurprijzen (gebrekenregeling en huurverlaging), aansprakelijkheid voor (gevolg-)schade, servicekosten, de Warmtewet, ZAV en oplevering bij einde huur.

Jacques heeft de afgelopen periode van meer dan twintig jaar diverse cursussen op het gebied van zowel huurrecht woonruimte als bedrijfsruimte gegeven aan medewerkers van verhuurders, leden van de huurcommissie, advocaten, gerechtsdeurwaarders en makelaars. In het bijzonder geeft hij cursussen over huurprijzen en servicekosten.

Jacques is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA), een vereniging van in het Huurrecht gespecialiseerde advocaten.

Jacques van Reisen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Algemene praktijk (burgerlijk recht)
- Huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte)
- Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.

Relevante nieuwsberichten