Mick van der Valk

Advocaat

Rechtsgebieden

Expertise

  • Overlast
  • Woningwaardering
  • Woonfraude
  • Huurprijzen woonruimte
  • Algemeen verbintenissenrecht

Opleiding

  • Master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk, Universiteit van Amsterdam
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Over Mick

Mick heeft in 2022 zijn universitaire masteropleiding Privaatrechtelijke Rechtspraktijk in Amsterdam afgerond, na eerder in Utrecht een brede en multidisciplinaire bachelor Rechtsgeleerdheid te hebben afgesloten. Zijn eindverhandeling was een jurisprudentieonderzoek naar wederkerige overeenkomsten, specifiek over de vraag in welke gevallen verhuurders van woonruimte een succesvol beroep kunnen doen op ontbinding van de huurovereenkomst via artikel 6:265 lid 1 BW, en in welke gevallen een dergelijk beroep juist weinig kans van slagen heeft. In 2023 is hij beëdigd als advocaat en is hij als zodanig in dienst getreden bij VBTM Advocaten. Bij VBTM staat Mick cliënten bij op het gebied van huurrecht,vastgoedrecht en algemeen verbintenissenrecht. Mick volgt daarnaast de wetgever en het politieke proces nauwgezet om zo op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen in zijn vakgebied. Hij geeft ook vaak cursussen aan cliënten in het vastgoed, in het bijzonder op het gebied van het WWS.

Relevante nieuwsberichten