Evaluatie Warmtewet

Minister Kamp heeft op 1 juli 2015 wederom een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de stand van zaken met betrekking tot de Warmtewet.

 

De minister constateert in deze brief wederom dat er de nodige knelpunten zijn, zoals hij ook al in zijn brief d.d. 7 juli 2014 had vastgesteld.

 

Minister Kamp deelt in de brief van 1 juli 2015 mee dat hij ervoor heeft gekozen om in te zetten op een versnelling van de evaluatie van de Warmtewet, waarbij ook de huidige knelpunten worden meegenomen.

In de Warmtewet staat dat de wet drie jaar na inwerkingtreding geëvalueerd moet zijn. Dat betekent dat de evaluatie op 1 januari 2017 gereed moet zijn.

 

Minister Kamp wil dat traject nu een jaar naar voren halen met als resultaat om begin 2016 gereed te zijn met de evaluatie en eind 2016 een nieuw wetsvoorstel aan de Kamer aan te bieden.

 

Tegelijkertijd heeft minister Kamp in een separate brief van 1 juli 2015 de ACM (wederom) verzocht om in het toezicht rekening te houden met de voorgenomen wetswijzigingen zoals die in de brief van 7 juli 2014 zijn opgesomd.


Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Marijn Huijbers.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten