Geschillencommissie Warmtelevering opgericht

Woningcorporaties en huurders die een klacht of een geschil hebben over warmtelevering kunnen vanaf 1 november 2015 terecht bij een onafhankelijke Geschillencommissie Warmtelevering, welke is opgericht door Aedes, de Woonbond en de Consumentenbond.

Algemene voorwaarden
De Geschillencommissie Warmtelevering gaat werken met standaard algemene voorwaarden. De gezamenlijke partijen leggen nu de laatste hand aan de uitwerking van de algemene voorwaarden. Deze zullen zo snel mogelijk op de site van Aedes te vinden zijn. Aedes-leden kunnen zich vanaf 1 oktober 2015 al vrijwillig bij deze Geschillencommissie Warmtelevering registreren. Vanaf 1 november 2015 kunnen huurders en corporaties hier hun geschillen melden.

Wie kunnen zich aansluiten?

Bij de Geschillencommissie Warmtelevering kunnen zich de volgende leveranciers aansluiten:

  • woningcorporaties;
  • commerciële - en particuliere vastgoedbeheerders en/of verhuurders van woningen en bedrijfspanden;
  • verzorgingshuizen;
  • VvE’s waarbij een woningcorporatie mede-eigenaar is in de VvE;
  • de rechtspersoon waarbij de woningcorporatie haar warmteleveringsactiviteiten heeft ondergebracht (het energiebedrijf in het leven geroepen/direct verbonden aan de corporatie), als deze tevens warmte levert aan woningen die niet door de woningcorporatie verhuurd worden. Als een dergelijk bedrijf slechts warmte levert aan woningen van een woningcorporatie dient alleen de woningcorporatie zich aan te sluiten omdat deze voor de verbruiker geldt als de centraal aan te spreken partij.

Opmerkelijk

In de berichtgeving van Aedes en de Geschillencommissie valt een aantal zaken op:

Vrijwillige deelname

Zo volgt uit de aankondiging dat Aedes-leden zich vrijwillig kunnen registreren; hieruit lijkt te volgen dat deelname aan de Geschillencommissie Warmtelevering niet verplicht wordt voor Aedes-leden.

Algemene voorwaarden dienen nog te worden vastgesteld

Ook volgt uit de aankondiging dat de Geschillencommissie Warmtelevering gaat werken met standaard algemene voorwaarden die nog niet zijn vastgesteld. Daarmee is nog niet duidelijk aan wat voor beleid een warmteleverancier zich moet conformeren om zich aan te kunnen sluiten bij de Geschillencommissie Warmtelevering.

Het lijkt om die reden verstandig om met aanmelding (in ieder geval) te wachten tot de standaard algemene voorwaarden definitief zijn vastgesteld.

Energie B.V.’s die alleen aan woningen van een corporatie leveren kunnen zich niet aanmelden

Opmerkelijk is ook dat de zogenaamde Energie B.V.’s, die door veel woningcorporaties zijn opgericht, zich niet zelfstandig kunnen aanmelden. In dergelijke gevallen dient volgens de website van de Geschillencommissie Warmtelevering alleen de woningcorporatie zich aan te sluiten “omdat deze voor de verbruiker geldt als centraal aan te spreken partij”.

Dit, terwijl deze Energie B.V.’s aparte rechtspersonen zijn en over het algemeen ook een aparte leveringsovereenkomst met hun afnemers hebben, waar de woningcorporatie buiten staat. Het is ook maar de vraag of het wenselijk is voor woningcorporaties om te fungeren als “voor de verbruiker centraal aan te spreken partij” in relatie tot hun Energie B.V., bijvoorbeeld als een woningcorporatie de mogelijkheid wil openhouden om de Energie B.V. op termijn af te stoten.

Conclusie

De oprichting van de Geschillencommissie Warmtelevering levert op het eerste oog nog de nodige vragen op.

Het lijkt in ieder geval verstandig om met aanmelding te wachten tot de standaard algemene voorwaarden definitief zijn vastgesteld, zodat duidelijk is aan wat voor beleid een warmteleverancier zich moet conformeren om zich aan te kunnen sluiten bij de Geschillencommissie Warmtelevering.

Woningcorporaties die warmte leveren vanuit een Energie B.V. zullen voor aanmelding eerst goed in kaart dienen te brengen wat het door de Geschillencommissie Warmtelevering te hanteren uitgangspunt dat de woningcorporatie “voor de verbruiker geldt als centraal aan te spreken partij” heeft voor de bedrijfsvoering van hun Energie B.V.

Wordt vervolgd…

Zie voor meer informatie:

Website Aedes:

http://www.aedes.nl/content/artikelen/bouwen-en-energie/warmtewet/commissie-opgericht-voor-klachten-over-warmtelever.xml.

Website Geschillencommissie:

https://www.degeschillencommissie.nl/ondernemers/registreren/warmtelevering/.

Of neem contact op met de auteur van dit artikel: mr. Marijn Huijbers.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten