Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevestigt nu: warmtelevering door energie-BV is geen “Acantus-situatie”!

In haar uitspraak van 10 januari 2024 (ECLI:NL:RBZWB:2024:228, gepubliceerd op 31 januari 2024) oordeelt de rechtbank Zeeland-West-Brabant datgeen sprake is van een "Acantus-situatie", indien de warmtelevering geschiedt door een energie-BV.

181219-afbeelding-jm-ontslag.jpg

De “Acantus-situatie”gaat over een stapeling van meerdere omstandigheden:
a. De verhuurder van woonruimte is tevens warmteleverancier van de bewoner, en
b. De WKO-installatie is door de feitenrechter als 'onroerend aanhorig' bestempeld in de gegeven omstandigheden, en
c. Die verhuurder van woonruimte tevens warmteleverancier brengt kosten voor onderhoud- en afschrijving van die specifieke onroerende aanhorigheid als servicekosten inrekening.

Is sprake van ál die omstandigheden, dan geldt het (huurders beschermende) huurrecht boven de (consumenten beschermende) Warmtewet, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld. Het 'als servicekosten' in rekening brengen van onderhoud- en afschrijvingskosten is volgens dat huurrecht in die omstandigheden niet toegestaan.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant deed in haar uitspraak met twee korte zinnen af dat van een “Acantus-situatie” geen sprake was (r.o. 2.5): "Verantwoord Wonen is daarmee zijn warmteleverancier en Vestia, thans Hef Wonen, is zijn verhuurder. Van een situatie zoals in het Acantus-arrest van de Hoge Raad, waarin een verhuurder tevens leverancier was, is dan ook geen sprake".

Daarnaast gaf de rechtbank Zeeland-West-Brabant ook een oordeel over de vraag of de betreffende WKO-installatie huurrechtelijk 'onroerend aanhorig' is, zoals de bewoner had aangevoerd (waardoor hij al via de huurprijs zou betalen en dus dubbel zou betalen aan verhuurder en warmteleverancier). De rechtbank maakt korte metten met dat standpunt (r.o. 2.9): "Het miskent dat de verhuurder en [bewoner] de WKO-installatie naar het oordeel van de kantonrechter buiten de huurovereenkomst hebben gehouden, geëffectueerd door het sluiten van een aparte warmteleveringsovereenkomst tussen Verantwoord Wonen en [bewoner]".

Expliciet is nu dus geoordeeld dat een van tevoren (voor aanvang huur/bewoning) opgezette constructie waarbij één partij verhuurt (de woonruimteverhuurder) en een andere partij de warmte-installatie ter beschikking stelt (de warmteleverancier) een toegestane, legale constructie is. De rechtbank verwijst daarbij uitdrukkelijk naar een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 28 oktober 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:6088. De woonruimteverhuurder én de energie-BV werden in die zaak bijgestaan door ons kantoor en we schreven er dan ook al twee keer eerder over: op 20 november 2020 en op 9 augustus 2023 (omdat deze uitspraak pas drie jaar later officieel werd gepubliceerd).

Dat een energie-BV nauw samenwerkt met de enige aandeelhouder of een fiscale eenheid vormt, doet er volgens de rechtbank niet toe. Er vindt ook geen 'vereenzelviging' plaats van verhuurder en warmteleverancier en er wordt geen misbruik gemaakt van identiteitsverschil.

Het oordeel van de rechtbank is daarom dat de energie-BV terecht "vastrecht inclusief btw" in rekening heeft mogen brengen aan de bewoner.

Dit oordeel is juist, precies wat wij al eerder adviseerden en nu zeker zullen blijven adviseren
Naar aanleiding van eerdere rechtspraak schreven wij al meerdere weblogs: van 26 juli 2023 en 25 januari 2022. Steeds brachten wij daarin naar voren dat een van tevoren, heldere en transparant opgezette (contractuele en feitelijke) scheiding tussen woonruimteverhuur en warmtelevering juridisch mogelijk moest zijn. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in haar vonnis onze visies gevolgd.

Heeft u vragen of te maken met "Acantus-claims"?
Ons kantoor is gespecialiseerd in het huurrecht van woonruimte en het energierecht. Binnen VBTM weten wij die expertises te bundelen om zo voor onze cliënten tot heldere advisering te komen met oplossingen die werken in de praktijk (van sociale/gereguleerde woonruimteverhuur), de energietransitie bevorderen, en zonder dat de huurder-consument in een slechtere positie komt te verkeren. Ook staan wij meerdere verhuurders bij die momenteel te maken hebben met "Acantus-claims".

Neemt u bij vragen gerust contact op met Pepijn Eymaal, Marijn Huijbers en/of Marco de Boer.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten