VAR wordt per 1 mei 2016 vervangen door Wet DBA

De huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt per 1 mei 2016 afgeschaft. Op die datum treedt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking. Daarmee heeft de Eerste Kamer op 2 februari 2016 ingestemd.

var-wordt-per-1-mei-2016-vervangen-door-wet-dba.jpg

De VAR is in 2005 ingevoerd om zelfstandigen en hun opdrachtgevers duidelijkheid te bieden over hun onderlinge fiscale verhouding voor wat betreft de loonheffing. In de praktijk biedt de VAR echter niet altijd de gewenste zekerheid. Dat moet worden ondervangen door de Wet DBA.

In beginsel werkt het systeem van de Wet DBA heel simpel: individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers (of hun belangenorganisaties) kunnen hun onderlinge (model)overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de fiscale gevolgen – met name voor de loonheffing – van die overeenkomst.

Vooruitlopend op de invoering van de Wet DBA heeft de Belastingdienst nu al op hun website voorbeeldovereenkomsten geplaatst waarbij volgens de Belastingdienst geen sprake is van een dienstbetrekking. Als opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik maken van een door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst, is er in principe geen sprake van een dienstbetrekking voor de loonheffing. Uiteraard moeten de feitelijke werkzaamheden dan wel conform de goedgekeurde overeenkomst wordt verricht.

Heeft u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Hans van Doesburg.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten