VBTM adviseert vier Groningse woningcorporaties over outsourcing met Geothermie

In Groningen overwegen vier woningcorporaties deelname aan het project Warmtestad, waarbij aan 6500 woningen warmte zal worden geleverd afkomstig uit Geothermie. Het project is een initiatief van de gemeente en het Waterbedrijf. VBTM onderzocht tezamen met Cauberg-Huygen en Finance Ideas de juridische, technische en financiële risico’s in dit project.

Deelname aan Warmtestad betekent dat de corporaties hun woningen aansluiten op Geothermische bronnen waarbij Warmtestad de leverancier wordt van warmte en warm tapwater.

De uitgangspunten van dit project zijn:

  • duurzaamheid;
  • voor de huurder goedkoper dan een gasaansluiting;
  • risicobeheersing voor gebouweigenaren en woningcorporaties;
  • ontzorging van woningcorporaties.

In de analyse is onderzocht in hoeverre aan deze uitgangspunten is voldaan. Daarbij is onder meer aandacht gegeven aan de juridische structuur en de wijze waarop de risico’s in contracten zouden kunnen worden geregeld. Aansluiting op Geothermie heeft een sterk positief effect op het energielabel van de woning. Zonder veel extra investeringen kan een forse labelsprong worden gemaakt. De risicoanalyse is een aanzet voor partijen hun risico’s over en weer in kaart te brengen en te proberen in de overeenkomsten daarvoor regelingen te treffen.

Wilt u meer weten over juridische risico’s bij outsourcing van warmte-installaties, dan kunt u contact opnemen met Marco de Boer.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten