Georgie Geurts

Advocaat

Rechtsgebieden

Expertise

  • Huurrecht/huurprijzenrecht woonruimte
  • Huurdersparticipatie (Overlegwet)
  • Huurrecht bedrijfsruimte
  • Wonen en Zorg
  • VVE recht
  • Burenrecht

Opleiding

  • Psychologie (propedeuse), Universiteit Utrecht
  • Rechten, Universiteit Utrecht (Afgerond in 1995)
  • Specialisatieopleiding Vereniging van Huurrecht Advocaten

Over Georgie

Georgie Geurts voltooide haar studie rechten aan de Universiteit Utrecht om vervolgens tot 1998 bij dezelfde universiteit te werken als docent en onderzoeker op het gebied van het privaatrecht. Eind 1998 trad ze als advocaat in dienst bij een Utrechts advocatenkantoor, waar ze een algemene praktijk voerde met de nadruk op het ondernemingsrecht. Georgie is sinds 1 maart 2004 als advocaat werkzaam bij VBTM.

Als één van de specialisten van ons kantoor voert ze een proces- en adviespraktijk op het terrein van het huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte, het volkshuisvestingsrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Het adviseren en procederen in het kader van bijvoorbeeld grootschalige herstructureringsprojecten, overlast, onderhuur, bewonersparticipatie, renovaties en huurprijzen/servicekosten behoort tot haar werkzaamheden. Ook adviseert Georgie corporaties en zorginstellingen op het gebied van scheiden van wonen en zorg.

Georgie is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten en treedt regelmatig op als docente in cursussen huurrecht.

Georgie Geurts heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.

Relevante nieuwsberichten