De Wet Arbeidsmarkt in Balans: geen uitbreiding proeftijd!


In onze weblogs van 7 november 2017 en 2 mei 2018 is uiteengezet welke veranderingen de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich mee zou brengen. De verlenging van de proeftijd was er daar één van, echter is die specifieke wijziging van de baan.


190221-afbeelding-sh.jpg

Huidige regeling

In de huidige wet (artikel 7:652 BW) zijn specifieke regels opgenomen omtrent de proeftijd:

  • De proeftijd mag maximaal één maand duren in het geval er sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar (hiervan mag onder ander bij CAO worden afgeweken);
  • De proeftijd mag maximaal 2 maanden duren bij een vast dienstverband of een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 2 jaar of langer;
  • Bij een arbeidsovereenkomst aangegaan voor korter dan 6 maanden, mag geen proeftijd zijn overeengekomen.

WAB

In de WAB zou onder andere worden opgenomen dat bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een proeftijd van ten hoogste vijf maanden overeengekomen kon worden. Een forse afwijking dus van de huidige regeling, waarin als maximum 2 maanden proeftijd geldt.

Met de langere proeftijd zou er volgens Minister Koolmees een innovatieve manier zijn gevonden waarmee werkgevers kunnen worden verleid om meer vaste contracten aan te bieden. Immers, werkgevers kunnen bij een langere proeftijd met minder risico een vast dienstverband overeenkomen, aangezien zij de werknemer de eerste 5 maanden zonder problemen kunnen ontslaan.

Amendement

Tijdens en voorafgaande aan de behandeling in de Tweede Kamer op 31 januari jl. is echter duidelijk geworden dat het plan veel weerstand ondervond. Minister Koolmees heeft dan ook aan de kamer laten weten dat hij erkent dat er meer risico’s aan de verlenging van de proeftijd vast zitten, dan dat het kansen biedt. Het ingediende amendement van de heer Smeulders (GroenLinks) is vervolgens met een overweldigende meerderheid van 148 tegen 2 stemmen aangenomen. Hiermee is de uitbreiding van de proeftijd dus van de baan.

Dat betekent dat de huidige wettelijke regeling ongewijzigd blijft.

Voor vragen over dit onderwerp kunt contact opnemen met Sander van Heertum.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten